ELEKTRİK TESİSATI

Kullanılan alana göre elektrik enerjisi gerekli olan yerlerde ve yine kullanılan alanın özellikleri doğrultusunda uygun anahtar, iletken, priz, sigorta gibi alt yapı elektrik malzemeleri kullanılarak hazırlanan teçhizata elektrik tesisatı denmektedir. Elektrik tesisatı döşemelerinde, montajı ya da tamiri kolay olarak görülen birtakım işlemler aslında oldukça uzmanlık gerektirir.

Kabloların genişliği, yüksekliği, hatta geçeceği noktalar bile proje aşamasında belirlenir. Çünkü elektrik tesisatlarındaki en ufak bir hata, elektrik çarpmasından yangına kadar bir dizi tehlikeli sonuçlar doğurur ve bu bakımdan insan sağlığını doğrudan etkiler.

Günümüzde ticari ve endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda, elektrik tesisatının periyodik kontrolü, sürdürülebilir hizmet, üretim ve iş güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. İş yerlerindeki çalışma ortamlarında elektrik tesisatının neden olduğu bazı aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması şirketlerin öncelikli sorumlulukları arasındadır. Bu bakımdan elektrik tesisatı ve ilgili sistemlerin periyodik olarak bakımı, önem arz eder. Gelişen teknoloji ile artan ihtiyaçlar beraber düşünüldüğünde, elektrik iç tesisatının yanı sıra tesisat bünyesinde kullanılan her türlü ekipmanın ve teçhizatın kontrolü belirli bir uzmanlık seviyesi gerektirir.

;
markası tesisat sistemleri departmanı bünyesinde bulunan elektrik mühendisi ve teknikerlerinin kontrolündeki teknisyen ve montör kadrosu ile yine üretimini ithalatını ve uygulama bayiliğini yaptığı dünyaca bilinen markaların ürünleri ile tüm elektrik tesisat işlerinizde proje, uygulama, bakım, onarım alanlarında çözüm ortağınız olmaktadır.