SES YALITIMI

Ses yalıtımı, temel olarak gürültünün insan üzerinde oluşturacağı zararlı etkileri en aza indirmek için alınacak önlemleri kapsayan uygulamalardır.

 konusunda uzman global markaların ürünleri ve uzman uygulama ekipleri ile ses yalıtımı alanında çözümler üretir.

Ses Geçiş Kaybı : Gürültünün bir mekandan diğerine geçişini önlemek için yapılan uygulamalara “ses geçiş kaybı yalıtımı” denir. Sert yüzeyli malzemeler sesi daha az yutarak yansıtır. Mineral camyünü ve  kayayünü/taşyünü gibi hava geçiren ve esnek malzemelerde ses dalgası bünyeye nüfuz etmekte, boşluk ve cam elyafı arasında önemli bir kısmı ısıya dönüştürerek yok etmektedir.

SES KONTROLÜ

Ses kontrolü 2 amaçla yapılır :

1- Gürültü Kontrolü : Ses iletimini engellemek amacıyla.

2- Akustik Düzenleme : Ortamın reverberasyon ( yankılanma ) süresi ve yankılanma özelliklerini düzenlemek amacıyla.

GÜRÜLTÜ

İstenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanabilir.

Gürültü kontrolü 3 şekilde yapılabilir :

  • Kaynakta
  • Kaynak ve alıcı arasında
  • Alıcıda

AKUSTİK YALITIM

ÇATI SES YALITIMI

DUVAR SES YALITIMI

ZEMİN SES YALITIMI