BİNA GÜÇLENDİRME

EĞİTİM TESİSLERİ

ENDÜSTRİYELVE LOJİSTİK TESİSLER

İBADETHANELER

KONUT

KÜLTÜR YAPILARI

SAĞLIK TESİSLERİ

SPOR TESİSLERİ

TİCARİ YAPILAR

TURİZM TESİSLERİ

 markası ile bünyesinde bulunan eğitimli, deneyimli, montör ekipleri ile yurt genelinde uzaklık ve büyüklük farketmeden betonarme apartman inşaatları, villa inşaatları, fabrika/depo/antrepo/hangar inşaatları, AVM inşaatları, eğitim binaları / okul / kütüphane / anaokulu / kreş, sağlık binaları / hastane / klinik / ilkyardım merkezleri / sağlık istasyonları, turizm binaları ( otel / motel / pansiyon / butik hotel / restaurant / cafe / lokanta ), spor tesisleri, stadyumlar, kapalı açık spor salonları, yüzme havuzları, tenis kortları, futbol basketbol sahaları, kültür ve sanat yapıları (kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar, sinemalar, galeri salonları, oditoryumlar, vb.), ibadethaneler ( cami / kilise / mescit / havra )  yapılarının tasarım, proje, uygulama ve / veya bakım, onarım ve tadilat işlerinde çözüm ortağınız oluyor!

Ülkemiz önemli bir deprem fay hattı üzerinde bulunmasından dolayı eski binaların ya yeniden yıkılıp yapılması ya da bina güçlendirme uygulamaları yapılması uygun bulunmaktadır. Dolayısıyla bünyemizde bulunan inşaat mühendislerimiz sayesinde sizin için tek çatı altında topladığımız hizmetlerimizin yanında bina güçlendirme çalışmaları da bulunmaktadır. Bina güçlendirme çalışmalarımız betonarme olarak yapılan tüm yapıları içermektedir. Bunlar betonarme okul, betonarme kütüphane, betonarme anaokulu,  betonarme kreş, betonarme sağlık binaları, betonarme hastane, betonarme klinik, betonarme ilkyardım merkezleri, betonarme sağlık istasyonları, betonarme otel, betonarme motel, betonarme pansiyon, betonarme butik hotel, betonarme restaurant, betonarme cafe, betonarme lokanta, betonarme spor tesisleri, betonarme stadyumlar, betonarme kapalı açık spor salonları, betonarme yüzme havuzları, betonarme tenis kortları, betonarme futbol basketbol sahaları, betonarme kültür ve sanat yapıları, betonarme kütüphaneler, betonarme müzeler, betonarme tiyatrolar, betonarme sinemalar, betonarme galeri salonları, betonarme oditoryumlar, betonarme ibadethaneler, betonarme cami, betonarme kilise, betonarme mescit, betonarme havra gibi yapılardır.

Betonarme yapılardan tercih edilen diğer kategori de endüstriyel ve lojistik tesislerdir. Bu tesisler fabrikalar, depo, hangar, antrepo, atölye gibi başlıca imalat ve üretim yerleridir.

Betonarme yapılara güçlendirmek amacıyla çelik uygulanması yapının ağırlığının artmasına ancak mukavemetinin artmasına neden olacağından uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz yapılar inşa etmenize yardımcı olur. Yapısına katılan çelik sayesinde eğilme ve çekme gibi zamanla oluşabilecek zararları minimum şekilde atlatmasına neden olur. Betonarme kolon, kiriş, döşeme gibi elemanlar yapıda basınç, çekme, kesme, burkulma gibi zorlayıcı gerilmelere maruz kalırlar. Bu tür gerilmeleri en az hasarla atlatmak için yapısına koyulan çeliğin önemi büyüktür. Çelik uygulamaları, betonun zayıf olan mukavemetini artırır.