MEMBRAN YAPILAR

MEMBRAN YAPILAR

MEMBRAN YAPILAR

;

markası ile bünyesinde bulunan eğitimli, deneyimli, montör ekipleri ile yurt genelinde uzaklık ve büyüklük gözetmeden membran gösteri alanları, membran spor tesisleri, membran pazar panayır yerleri, membran aktivite alanlarının bakım, onarım ve tadilat işlerinde çözüm ortağınız oluyor!

Membran yapılar, membran sistemlerin yük taşıma kapasiteleri hesaplanarak çekme dayanımı gösteren doğrusal olmayan yapılardır. Açıklığın kapatılması için membran malzemenin çekme dayanımı ve elastisite modülü göz önüne alınır.

Kullanılan membran yapılar; polyester dokumalı PVC kaplı membranlar (PVC/PES), cam dokumalı PTFE kaplı membranlar (PTFE/Cam) ve cam dokumalı silikon kaplı memranlardır.

Üst yüzey kaplaması, cam dokumalı PFTE kaplı membranlarda bulunmaz. Polyester dokumalı PVC kaplı membranlar hava koşullarından etkilenmemesi için üst yüzeyleri akrilik, PVDF ile kaplanır. Bu üst yüzey kaplamalar; yapıştırma, mekanik dikiş, ısıl kaynak ya da yüksek frekans kaynağı yöntemleriyle üretilir. Membran yapılarda asma ve germe sistemler, minimum bir basınç unsuru ile membranın gerdirilmesi ilkesine göre uygulanır. Basınç unsuru olarak kemerler ve dikmeler kullanılır.

Membranlar tekstil örtü malzemesidir. Bu tekstil örtüsüne taşıyıcı olması için ön işlem olan germe işlemi uygulanır. Bu şekilde membranın oluşturduğu yüzey ne kadar geniş ve uygulanan germe kuvveti ne kadar büyükse membranın taşıyıcı özelliği fazla olur diyebiliriz. Membran örtülere germe kuvveti mesnet noktalarından çekilerek uygulanır. Bu şekilde membran, menet noktalarından üç boyutlu bir görüntü oluşturur. Böylelikle yüzey, germe kuvveti etkisiyle dengelenmiş olur. Denge Formu diye adlandırılan bu yöntem ile germe sistemlerin taşıyıcılığı, denge şartlarını sağlayacak şekilde hesaplanır. Hava koşulları (rüzgar ve kar) dikkate alınır. Çünkü Denge Formu tasarımı yapılırken hava koşullarından oluşan su birikintisinin örtüde torbalanma yapmayacak şekilde üç boyutlu ölçüler seçilir. Ağırlık merkezi veya yük aktarımının sorunsuz olması için düz bölgelerin olmamasına dikkat edilmelidir. Üretimi tamamlanan membran örtü ve çelik taşıyıcılar, titizlikle hazırlanır ve uygulama alanına taşınması yapılır. Sistem uygun hava koşullarında, uygun araçlarla, tecrübeli uzman ekibiyle sahada montajlanarak kullanıma hazır hale getirilir.

Asma germe yöntemi esas alınarak uygulanan membran örtüler, geniş alanların örtülmesini en az ağırlığa sahip olarak hafif bir biçimde çözmesiyle, geleneksel yöntemlere göre en az bakım ve onarım işlerine ihtiyaç duymasıyla, her bütçeye uyabilecek bir potansiyele sahip olmasının yanı sıra düşük maliyetiyle bir çok projede tercih edilebilir. Ayrıca projeye özel, benzersiz üç boyutlu geometrik mimari tasarım özelliği ile cazip bir görünüme sahip mekanlar yaratma artık daha kolay!