ANKRAJLAMA

BETON YAĞMUR KANALI

ÇİMENTO ENJEKSİYONU

DEEP SOIL MIXING

FORE KAZIK

JETGROUT

MİNİ KAZIK

markası ile bünyesinde bulunan eğitimli, deneyimli ekipleri ile yurt genelinde uzaklık ve büyüklük zemin yapı güçlendirme çalışmalarınızda ankrajlama(iksa), beton yağmur kanalı, deep soil mixing, çimento enjeksiyonu, fore kazık, jet grout, mini kazık işlerinde çözüm ortağınız oluyor!

Zemin iyileştirme yöntemleri, uygun olmayan temel zeminleri için kullanılan tekniklerdir. Zayıf temel zemini üzerine inşa edilen yapılar, zamanla birçok mühendislik hesaplamalarında da hatalara neden olmuştur. Hataların düzeltilmesi amacıyla daha etkili ve modern yöntemler üzerine çalışılmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de sık kullanılan yöntemler arasında yerlerini almışlardır. Zemin iyileştirme ve güçlendirme yöntemlerinin uygulanması için zeminin, bataklık zemin, yumuşak killer, gevşek kumlardan oluşmuş sert olmayan zeminlerden oluşması olarak tanımlanabilir.

Zemin iyileştirme yöntemleri enjeksiyon, jet-grouting, fore kazık ve mini kazıklar ve taş kolonlardır. Enjeksiyon en çok kullanılan yöntemlerden olmakla birlikte genellikle çok taneli zeminlerin iyileştirilmesinde kullanılır. Kimyasal veya bentonit çimento enjeksiyonu olarak uygulanır. Sistemli kontrolle yapılan uygulama ile zemin iyileştirmesi yapılır. Jet grout yönteminde delme işlemi ile beraberinde enjeksiyon uygulaması yapılır. Fore kazıklar, deprem esnasında temelde oluşan hareketleri azaltmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Geniş çaplı dökme beton kazıklardır. Mini kazıklarda, fore kazıklar gibi önce delme işlemi ile uygulama başlanır ve sonra donatı deliğe yerleştirilip beton dökülür. Taş kolonlar, zemin üzerindeki yükün, taş kolonlar ve zemin ile paylaşılması işlemidir. Taş kolonlar, taşıma gücüne destek olurlar.

Zemin iyileştirme işlemine ihtiyaç duyulmasının en büyük nedeni, kentleşmenin arttığı günümüzde sağlam zemin alanlarının azalması, yumuşak zeminlere yapı inşa edilmesi zorunluluğu, büyük yapıların inşa edilmesi ve bu yapıların meydana getirdiği gerilmeleri karşılayacak zeminlerin yok oluşu gösterilebilir. Bu çalışmaların temelini, yeterli taşıma gücü dağılımı ve zeminde uygulanacak diğer işlemler oluşturur.

Ankraj, iksa yapılarının yanal stabilitesini sağlamak amacıyla uygulanır. Ankrajlama delgi, ankraj halatlarının yerleştirilmesi, enjeksiyon ve germe işlemi olarak sırasıyla yapılır. Kullanım amaçlarına göre kalıcı ankrajlar ve geçici ankrajlar olarak ikiye ayrılır.

Güçlendirme çeşitleri yukarıda sayılanlara ek olarak beton yağmur kanalı çalışmaları, zemin etüdü çalışmaları, diyafram duvar, deep soil mixing ve bina içi yapı güçlendirme olarak sıralanabilir.

Bina güçlendirme işlemleri sonrası, bina içerisindeki daireler değer kazanır. Güçlendirme işlemi yeniden bina yapımından daha az maliyetlidir. Büyük şehirlerdeki eski binalar, yeniye dönüşüm öncesi bina güçlendirme işlemlerini tercih etmektedir. Kısaca; binanızın mevcut değerini kaybetmemesi, depreme karşı dayanıklı olması ve daha az maliyetli olması seçeneklerini sunarak tasarım, proje, uygulama hizmetlerimize ek olarak zemin ve yapı güçlendirme işlerinde de size çözüm ortağı olabileceğimizi belirtmek isteriz.